การเติบโตของลูกน้อยทุกอย่างล้วนเริ่มต้นจากการเลี้ยงดู ซึ่งในการเลี้ยงดูจะส่งผลต่อการเติบโตของเด็กอย่างมากด้วยเช่นกัน และมีหลากหลายคนอย่างมากที่มีการเลี้ยงลูกแบบผิด ๆ และ ส่งผลให้การเลี้ยงลูกนั้นกลายเป็นเด็กที่ไร้คุณภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอย่างไร ที่จะทำให้เด็ก ๆ นั้นโตมาเป็นเด็กไร้คุณภาพ 

ไม่คิดจะซื้อของเล่นให้ 

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การเลือกซื้อของเล่น” ไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ หรือ ของเล่นอื่น ๆ ก็ตามที่หลายคนนั้นที่เป็นพ่อแม่มือใหม่นั้นคิดว่าไม่มีความจำเป็น เพราะว่าปัจจุบันนั้นจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากจนทำให้คิดว่าของเล่นนั้นอาจจะไม่จำเป็น เพราะว่าให้เล่น Smart Phone แทน  แต่ว่านั้นเป็นความคิดที่ผิดอย่างมากนะครับ เพราะว่าของเล่นนั้นอย่างไรเด็ก ๆ นั้นก็ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ จะช่วยให้เด็ก ๆ นั้นเติบโตมาอย่างมีคุณภาพอย่างมากนะครับ  

ไม่เน้นทำความเข้าใจ แต่ว่าใช้เสียงข่มไว้ก่อน  

หลายคนนั้นเป็นพ่อแม่มือใหม่นั้นจะมีการเลี้ยงลูกที่มีความเข้าใจผิดอย่างมากในเรื่ององ “การใช้เสียง และ การดุ” เพราะว่าหากว่าเน้นไปที่เสียงดุ และ ไม่มีการอธิบายเหตุผลต่าง ๆ ในกรณที่ทำผิดนั้นจะทำให้เด็ก ๆ นั้นกลัวเรามากกว่า และ จะทำให้ในอนาคตนั้นถ้าหากว่าเด็ก ๆ นั้นมีเรื่องอะไรก็จะไม่ค่อยมาปรึกษากับเรานะครับ เพราะว่าจะกลัวเรา และ ไม่กล้าปรึกษากับเรา  

ทะเลาะกันจนปกติ  

มีหลากหลายบ้านนั้นที่มีการทะเลาะกันให้เด็ก ๆ ดูนั้นจะทำให้เด็ก ๆ นั้นมองเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งนั้นจะทำให้ในอนาคตนั้นมองเห็นว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องปกติอย่างมาก ซึ่งหากว่าเรานั้นที่เป็นผู้ใหญ่ของบ้านนั้น ทะเลาะให้เด็กดูนั้นจะทำให้เด็กๆ  นั้นมองว่าเป็นเรื่องปกติ และ จะโตไปไร้คุณภาพด้วยนะครับ  

เปรียบเทียบลูกของเรากับลูกคนอื่น  

การเปรียบเทียบลูกของเรากับลูกของคนอื่นนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากว่าหลากหลายบ้านนั้นไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และ ทำให้เด็ก ๆ นั้นอาจจะเกิดการน้อยใจเมื่อเกิดการเปรียบเทียบ และ เมื่อเรานั้นเปรียบเทียบลูกของเรากับลูกของคนอื่นนั้นอาจจะทำให้เกิดเป็นแผลในใของเด็ก ๆ ได้ด้วยนะครับ 

อย่าให้เล่น Smart Phone มาเกินไป  

การปล่อยให้ลูกของเรานั้นเล่น Smart Phone มากเกินไปนั้นจะส่งผลในเรื่องของสมาธิอย่างมากเนื่องจากว่าหากว่าเด็ก ๆนั้นเล่น Smart Phone มากเกินไปจะทำให้สมาธิสั้น อย่างมากนะครับ  และทำให้การรอคอยนั้นเป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเด็กด้วยเช่นกัน  

และนี้เองเป็นการเลี้ยงลูกที่อาจจะทำให้เด็ก ๆ นั้นโตไปไม่มีคุณภาพนะครับ ดังนั้นหากว่าเรานั้นเป็นพ่อแม่มือใหม่นั้นเราควรที่จะหาความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงลูกให้มีมาตรฐาน และ โตไปมีคุณภาพด้วยนะครับ จะทำให้ในอนาคตนั้นเราได้สบายจากหลากปัจจัยอย่างมากนะครับ