การโรยตัวทำงานบนที่สูงเช่น โรยตัวทำความสะอาด โรยตัวซ่อมบำรุง หรือโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือก 2 เส้น อุปกรณ์ที่จำเป็นขาดไม่เลยก็คือ เชือกโรยตัว  คุณสมบัติของเชือกโรยตัวที่ดี  เชือกโรยตัวจะต้องมีมาตรฐานเช่น มาตรฐาน CE EN1891 และมาตรฐาน ISO…