การโรยตัวทำงานบนที่สูงเช่น โรยตัวทำความสะอาด โรยตัวซ่อมบำรุง หรือโรยตัวทำงานด้วยระบบเชือก 2 เส้น อุปกรณ์ที่จำเป็นขาดไม่เลยก็คือ เชือกโรยตัว 

คุณสมบัติของเชือกโรยตัวที่ดี 

 • เชือกโรยตัวจะต้องมีมาตรฐานเช่น มาตรฐาน CE EN1891 และมาตรฐาน ISO 9002 
 •  ผลิตจากวัสดุอย่างดีเช่น เชือกโรยตัวผลิตด้วยเชือก Static จากเส้นใย Polyamide 
 • เชือกโรยตัวที่ดีจะต้องมีความแข็งแรงทนทานด้วยเทคโนโลยีการออกแบบเฉพาะ พร้อมทั้งมีการจดสิทธิบัตร เช่น จดสิทธิบัตรโดย Singing Rock 
 • เชือกโรยตัวที่ดีต้องสามารถรับแรงดึงได้มาก เช่น รับแรงดึงได้ถึง 2500 Kg 
 • เชือกโรยตัวที่ดีจะต้องทนทาน ทนต่อแรงฉีกขาด ทนต่อความร้อนและทนทานต่อรังสียูวี 
 • เชือกโรยตัวต้องไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า และไม่ลามไฟ ไม่เปื่อย หรือขึ้นราได้อย่างง่ายดาย 

แม้ว่าคุณจะมีเชือกโรยตัวที่ดีที่สุดแต่ถ้าทำงานไม่เป็น ใช่เชือกโรยตัวไม่เป็น ก็สามารถเกิดอันตรายขึ้นได้ การทำงานบนที่สูง มีความเสี่ยงมาก หากพลัดตกมาจากที่สูง คุณมีโอกาสเสียชีวิตได้เลยทันที ผู้ที่ปฏิบัติงานบนที่สูง ควรได้รับการอบรมการโรยตัว เรียนโรยตัวทำงาน ด้วยหลักสูตรมาตรฐาน ทำงานด้วยระบบเชือกโรยตัวตามมาตรฐานสากล ระยะเวลาในการอบรมประมาณ 2 วัน 

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

 • กฎหมายการทำงานบนที่สูง และมาตรฐานสากลข้อกำหนดเกี่ยวกับการโรยตัว เช่น อ้างอิงจาก มาตรฐาน IRATA, ANSI, OSHA เป็นต้น 
 • หน้าที่ความรับผิดชอบในงานโรยตัว 
 • อันตรายจากการทำงานที่สูง และการประเมินความเสี่ยงในการทำงานบนที่สูง 
 • เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในการทำงานบนที่สูง การใช้เชือกโรยตัวอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 • เรียนรู้วิธีโรยตัวในแบบต่างๆ ทั้งการโรยตัวอยู่กับที่และการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆ 
 • เรียนรู้วิธีการทำงานโรยตัวแบบปล่อยมืออิสระ และการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 • การประยุกต์การทำงานบนที่สูงด้วยอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
 • เรียนรู้ระบบเชือก พื้นฐาน เงื่อนไขที่ใช้ทำงานในการโรยตัว 
 • วิธีตรวจสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานโรยตัว เพื่อให้อุปกรณ์มีมาตรฐาน ใช้งานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ 

ทั้งหมดนี้ ก็คือ คุณสมบัติที่ดีของเชือกโรยตัว เชือกโรยตัวที่ดี มีคุณภาพ ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่า ต่อให้คุณมีเชือกโรยตัวที่ดี แต่ถ้าใช้ไม่เป็น ก็ไร้ประโยชน์ อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการอบรมการทำงานบนที่สูง