มีนักศึกษาจบใหม่หลายคนที่เริ่มเตรียมความพร้อมในการหางานหรือเตรียมตัวในการสมัครงานไม่ว่าจะเป็นการสอบสัมภาษณ์หรือการใช้จิตวิทยาในการตอบคำถามในทุกรูปแบบ ย่อมเกิดความตื่นเต้นและความประหม่าขึ้นเป็นอย่างมาก แม้แต่นักศึกษาแพทย์จบใหม่ที่จะต้องนำองค์ประกอบความรู้และความเชี่ยวชาญที่ร่ำเรียนมาเป็นระยะเวลาหลายปีมาใช้งานจริง ซึ่งมีชีวิตของคนไข้หรือความเป็นความตายเป็นเดิมพัน โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์จบใหม่ในสาขาวิชาจักษุแพทย์ที่จะต้องเตรียมความพร้อมและฝึกความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงในการทำ LASIK เนื่องจาก เป็นหัตถการทางการแพทย์ที่ค่อนข้างเฉพาะทางและมีความเสี่ยงสูงเพราะเป็นการทำการรักษาในพื้นที่เล็ก ๆ ที่เซนซิทีฟต่อความรู้สึกเป็นอย่างมาก รวมทั้งหากมีการรักษาที่ผิดพลาดไปจะไม่สามารถแก้ไขหรือใช้อุปกรณ์ใด ๆ มาทดแทนให้กับผู้เข้ารับการรักษาได้  การเตรียมความพร้อมของจักษุแพทย์  จักษุแพทย์จึงต้องทำ LASIK ด้วย ความระมัดระวัง รวมทั้งต้องมีความแน่วแน่และมั่นใจก่อนที่จะลงมือผ่าตัดทุกครั้ง มีการเตรียมความพร้อมรวบรวมสติทุกอย่างเพื่อให้สามารถดำเนินการผ่าตัด LASIK ที่บริเวณดวงตาของผู้ที่ประสงค์จะทำการรักษาไปได้อย่างลุล่วงด้วยดี อีกทั้งในปัจจุบันมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยในการทำการรักษาและการผ่าตัดค่อนข้างมากที่มีความแม่นยำกว่ามนุษย์ จึงถือว่าเป็นตัวช่วยที่สำคัญให้กับนักศึกษาแพทย์ที่อาจจะยังมีความรู้สึกตื่นเต้นและความตกใจได้ง่าย เมื่อต้องพบเจอกับกองเลือดต่าง ๆ หรือได้เห็นอวัยวะภายในของมนุษย์ อาจทำให้มีอาการหน้ามืดเป็นลมได้  ในส่วนนี้ทางนักศึกษาแพทย์จึงควรเตรียมความพร้อมและฝึกฝนให้รู้สึกชินกับสภาวะดังกล่าวให้ได้มากที่สุด สั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ ในทุกรูปแบบเพื่อลดปัญหาการเกิดความรู้สึกหวาดกลัวและประหม่า เมื่อต้องทำการผ่าตัดจริง ซึ่งถือว่าการเป็นนักศึกษาแพทย์นั้นไม่ง่ายเลยและเป็นสิ่งที่ยากมากด้วยซ้ำ หากเทียบกับนักศึกษาจบใหม่ในคณะอื่น ๆ ที่มุ่งหน้าเดินหางาน โดยงานส่วนใหญ่มักจะเป็นงานบริษัทหรืองานโรงงานที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไม่เท่ากับนักศึกษาแพทย์ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งสาขาใดหรือศึกษาเล่าเรียนจบมาจากคณะใดก็ตามในช่วงชีวิตของมนุษย์ทุกการทำงานควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมมีความจริงจังและมีสติในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานอยู่เสมอ  รวมทั้งต้องสามารถรวบรวมความรู้และความสามารถตนเองศึกษาเล่าเรียนมานำมาปรับใช้ให้กับสถานพยาบาลต่าง ๆ หรือเข้ามาทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นดีขึ้นไปอีก หรือมีแนวคิดเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจและบริษัทที่เราทำไงความเจริญก้าวหน้าช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคลงไปได้ไม่มากก็น้อย จึงจะถือว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะแก่การที่จะได้รับโอกาสในการทำงานกับสถานพยาบาลนั้น ๆ