เครื่อง dehumidifier หรือ เครื่องลดความชื้นนั้นเป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมาก ทั้งต่ออุตสาหกรรม และ ต่อบ้านเรือน ซึ่งภายในอุตสาหกรรมนั้นก็มีการใช้งานที่แพร่หลายอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ในบ้านเรือนเองเนื่องจากการมาของโควิด 19 นั้นทำให้ความชื้นนั้นกลายเป็นปัญหาอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ทำให้หลายบ้านนั้นเริ่มมีการติดตั้งเครื่องลดความชื้นไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเรื่องของ…