LASIK

การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาจบใหม่

มีนักศึกษาจบใหม่หลายคนที่เริ่มเตรียมความพร้อมในการหางานหรือเตรียมตัวในการสมัครงานไม่ว่าจะเป็นการสอบสัมภาษณ์หรือการใช้จิตวิทยาในการตอบคำถามในทุกรูปแบบ ย่อมเกิดความตื่นเต้นและความประหม่าขึ้นเป็นอย่างมาก แม้แต่นักศึกษาแพทย์จบใหม่ที่จะต้องนำองค์ประกอบความรู้และความเชี่ยวชาญที่ร่ำเรียนมาเป็นระยะเวลาหลายปีมาใช้งานจริง ซึ่งมีชีวิตของคนไข้หรือความเป็นความตายเป็นเดิมพัน โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์จบใหม่ในสาขาวิชาจักษุแพทย์ที่จะต้องเตรียมความพร้อมและฝึกความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงในการทำ LASIK เนื่องจาก เป็นหัตถการทางการแพทย์ที่ค่อนข้างเฉพาะทางและมีความเสี่ยงสูงเพราะเป็นการทำการรักษาในพื้นที่เล็ก ๆ ที่เซนซิทีฟต่อความรู้สึกเป็นอย่างมาก รวมทั้งหากมีการรักษาที่ผิดพลาดไปจะไม่สามารถแก้ไขหรือใช้อุปกรณ์ใด ๆ มาทดแทนให้กับผู้เข้ารับการรักษาได้  การเตรียมความพร้อมของจักษุแพทย์  จักษุแพทย์จึงต้องทำ LASIK ด้วย ความระมัดระวัง รวมทั้งต้องมีความแน่วแน่และมั่นใจก่อนที่จะลงมือผ่าตัดทุกครั้ง มีการเตรียมความพร้อมรวบรวมสติทุกอย่างเพื่อให้สามารถดำเนินการผ่าตัด LASIK ที่บริเวณดวงตาของผู้ที่ประสงค์จะทำการรักษาไปได้อย่างลุล่วงด้วยดี อีกทั้งในปัจจุบันมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยในการทำการรักษาและการผ่าตัดค่อนข้างมากที่มีความแม่นยำกว่ามนุษย์ จึงถือว่าเป็นตัวช่วยที่สำคัญให้กับนักศึกษาแพทย์ที่อาจจะยังมีความรู้สึกตื่นเต้นและความตกใจได้ง่าย เมื่อต้องพบเจอกับกองเลือดต่าง ๆ หรือได้เห็นอวัยวะภายในของมนุษย์ อาจทำให้มีอาการหน้ามืดเป็นลมได้  ในส่วนนี้ทางนักศึกษาแพทย์จึงควรเตรียมความพร้อมและฝึกฝนให้รู้สึกชินกับสภาวะดังกล่าวให้ได้มากที่สุด สั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ ในทุกรูปแบบเพื่อลดปัญหาการเกิดความรู้สึกหวาดกลัวและประหม่า เมื่อต้องทำการผ่าตัดจริง ซึ่งถือว่าการเป็นนักศึกษาแพทย์นั้นไม่ง่ายเลยและเป็นสิ่งที่ยากมากด้วยซ้ำ หากเทียบกับนักศึกษาจบใหม่ในคณะอื่น ๆ ที่มุ่งหน้าเดินหางาน โดยงานส่วนใหญ่มักจะเป็นงานบริษัทหรืองานโรงงานที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไม่เท่ากับนักศึกษาแพทย์ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะทำงานในตำแหน่งสาขาใดหรือศึกษาเล่าเรียนจบมาจากคณะใดก็ตามในช่วงชีวิตของมนุษย์ทุกการทำงานควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมมีความจริงจังและมีสติในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานอยู่เสมอ  รวมทั้งต้องสามารถรวบรวมความรู้และความสามารถตนเองศึกษาเล่าเรียนมานำมาปรับใช้ให้กับสถานพยาบาลต่าง ๆ หรือเข้ามาทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วนั้นดีขึ้นไปอีก หรือมีแนวคิดเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจและบริษัทที่เราทำไงความเจริญก้าวหน้าช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคลงไปได้ไม่มากก็น้อย จึงจะถือว่าเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะแก่การที่จะได้รับโอกาสในการทำงานกับสถานพยาบาลนั้น ๆ  
ของเล่นเสริมพัฒนาการ

5 สิ่งที่ทำให้ลูกของเรา “โตไปไร้คุณภาพ”

การเติบโตของลูกน้อยทุกอย่างล้วนเริ่มต้นจากการเลี้ยงดู ซึ่งในการเลี้ยงดูจะส่งผลต่อการเติบโตของเด็กอย่างมากด้วยเช่นกัน และมีหลากหลายคนอย่างมากที่มีการเลี้ยงลูกแบบผิด ๆ และ ส่งผลให้การเลี้ยงลูกนั้นกลายเป็นเด็กที่ไร้คุณภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอย่างไร ที่จะทำให้เด็ก ๆ นั้นโตมาเป็นเด็กไร้คุณภาพ  ไม่คิดจะซื้อของเล่นให้  อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การเลือกซื้อของเล่น” ไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ หรือ ของเล่นอื่น…
ขายบุหรี่ไฟฟ้า

การดูแลบุหรี่ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้นาน และ เราต้องเรียนรู้

การดูแลบุหรี่ไฟฟ้านั้นหลายคนนั้นมักจะมองข้าม และ ทำให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นเกิดความเสียหาย และ ทำให้อายุการใช้งานของบุหรี่ไฟฟ้านั้นสั้นลงอย่างมาก ซึ่งหลายคนที่เป็นผู้ใช้งานนั้นมักจะมองข้ามในเรื่องนี้ไปทั้งสิ้นจนทำให้ในการดูแลรักษานั้นไม่เกิดขึ้น และ ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเสียหายได้ง่าย ดังนั้นการดูแลบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และ เรานั้นไม่ควรที่จะมองข้าม และ ควรรู้ไว้ด้วยเช่นกัน   เข้าใจปัญหาของคอยล์  คอยล์นั้นมีความสำคัญต่อบุหรี่ไฟฟ้าอย่างมากเพราะว่าถ้าหากว่าคอยล์พัง หรือ…
อบรม จ ป วิชาชีพ

อบรม จป วิชาชีพ กับใคร เลือกสถาบันไหนดี

จป วิชาชีพ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งจะเป็น จป วิชาชีพได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า ได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงไม่ต่ำกว่า 5 ปี  และผ่านการอบรม…
ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

ไม่ควรละเลยการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในที่ทำงาน 1 ใน 4 ของผู้ที่ไม่มีการตรวจสุขภาพก่อนการจ้างงานจะได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน และจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 2 สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สภาพร่างกายก่อนการจ้างงานสามารถช่วยให้นายจ้างระบุพนักงานที่อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในระหว่างงานบางอย่าง เช่น ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคลมชัก  การเตรียมการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน  เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานใหม่ที่จะต้องตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน เป็นพื้นฐานในการป้องกันผลกระทบจากการสัมผัสกับอันตรายในสถานที่ทำงาน และช่วยให้นายจ้างสามารถใช้มาตรการป้องกันได้ องค์กรจะจัดให้มีการประเมินการตรวจสุขภาพซึ่งได้ดำเนินการตามกฎหมาย และบทสรุปของการประเมินจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบันทึกของเราหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย  สิ่งสำคัญคือต้องดูแลสุขภาพให้ดีก่อนเริ่มงาน คุณจะต้องจัดตารางเวลาล่วงหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการตรวจหาโรคและความเจ็บป่วยทุกประเภท เช่น เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบเอ…
การดูแลสุขภาพ

หันมาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกัน

หันมาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกัน ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโลกของเราได้มีมลพิษและมลภาวะทางอากศหรือโรคติดต่อกันมากมายเต็มไปหมด เราจึงจำเป็นมาก ๆ ที่จะต้องคอยดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา ถ้าสุขภาพของเราอ่อนแอไม่พร้อมต่อสถานการณ์นี้อาจทำให้ง่ายต่อการไม่สบายได้ หรือร่างกายเป็นโรคอะไรสักอย่างก็ย่อมได้ เพราะในทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากจริง ๆ ไม่ได้เหมือนเดิมแบบแต่ก่อนแล้ว เราจีงต้องหมั่นหันมาดูแลสุขภาพให้พร้อมกันมากขึ้น ซึ่งการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั้นเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ ตามขั้นตอนดังนี้…
Benefits of Sleep

การพักผ่อนให้เพียงพอ เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

การพักผ่อนให้เพียงพอ เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม การนอนหลับผักพ่อนให้เพียงพอถือว่าเป็นเคล็ดลับง่าย ๆ ที่มีส่วนช่วยทำให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรง อย่างที่เราทุกคนเคยทราบกันมาอยู่แล้วว่าการพักผ่อนนั้นสำคัญ แต่ก็มีคนจำนวนมากที่ยังพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนน้อย จนอาจทำให้มีปัญหาที่เราไม่คาดคิดหลาย ๆ อย่างตามมา คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าดาคได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ และออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วต่อร่างกายที่แข็งแรง แต่ความจริงแล้วหากเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพักผ่อนให้เท่า…
ประโยชน์ของการทานอาหารคลีน

ทำความรู้จักกับการทานอาหารคลีน

อาหารคลีน (Clean Food) คือ อาหารที่ลดกระบวนการขั้นตอนในการผลิตให้น้อยที่สุด ลดเครื่องปรุง เปรี้ยว เค็ม หวาน อาหารหมักดอง โดยเลือกแต่สารอาหารที่จำเป็น ที่ร่างกายต้องการ อย่างพวก โปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน…