Month: October 2021

อบรม จ ป วิชาชีพ

อบรม จป วิชาชีพ กับใคร เลือกสถาบันไหนดี

จป วิชาชีพ หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งจะเป็น จป วิชาชีพได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า ได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงไม่ต่ำกว่า 5 ปี  และผ่านการอบรม…
ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

ไม่ควรละเลยการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในที่ทำงาน 1 ใน 4 ของผู้ที่ไม่มีการตรวจสุขภาพก่อนการจ้างงานจะได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน และจำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 2 สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สภาพร่างกายก่อนการจ้างงานสามารถช่วยให้นายจ้างระบุพนักงานที่อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในระหว่างงานบางอย่าง เช่น ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคลมชัก  การเตรียมการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน  เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานใหม่ที่จะต้องตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน เป็นพื้นฐานในการป้องกันผลกระทบจากการสัมผัสกับอันตรายในสถานที่ทำงาน และช่วยให้นายจ้างสามารถใช้มาตรการป้องกันได้ องค์กรจะจัดให้มีการประเมินการตรวจสุขภาพซึ่งได้ดำเนินการตามกฎหมาย และบทสรุปของการประเมินจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบันทึกของเราหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย  สิ่งสำคัญคือต้องดูแลสุขภาพให้ดีก่อนเริ่มงาน คุณจะต้องจัดตารางเวลาล่วงหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการตรวจหาโรคและความเจ็บป่วยทุกประเภท เช่น เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบเอ…